Şok Testi

MIL-STD-810 F/G/H — RTCA DO 160 G

Şok Testi , numunenin gerçek çalışma şartlarında maruz kaldığı dinamik yükler altında yapısal dayanımını ve tasarımın zayıf noktalarını belirlemek amacıyla yapılır. 

Ürünlerin şok testi, elleçleme, nakliye ve servis ortamlarındaki potansiyel kuvvet impulslarına ve sıcaklık değişikliklerine karşı fiziksel ve işlevsel dayanıklılıklarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kritik bir test prosedürüdür. Bu test, ürünlerin nispeten seyrek, kısa süreli ve orta derecede yüksek seviyeli kuvvet impulslarına, hızlanma veya yavaşlamalara ve sıcaklık değişikliklerine nasıl tepki vereceğini belirler.

Mekanik şok testi genellikle bir test cihazının ani ve aşırı hızlanma veya yavaşlamaya maruz kalmasını sağlar. Bu test, gerilme ölçüm cihazları, yük hücreleri, piezo sensörleri gibi enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Testin amacı, cihazın bu durumları nasıl karşıladığını ölçmektir. Çok kanallı veri toplama sistemleri, bu sensör verilerini kullanarak dalga şekilleri, spektrum sunumları ve dokümantasyon üretir. Mühendisler daha sonra kaydedilen yanıtı analiz eder, performansı belirler ve iyileştirmeler yapar.

Havacılık, savunma ve otomotiv sektörlerinde üretilen makinelerin ve donanımların şok titreşimlere karşı tepkilerini incelemek için mekanik şok testleri uygulanmaktadır. Bu testler, üretilen makinelerin gerçek şok özelliklerini simüle edebilmek için maksimum ivmelenme değerleri, şok dalgası uzunluğu ve maksimum ivmelenmeye ulaşma zamanı gibi önemli parametreleri bilmenin önemini vurgular.

Şok testi, ürünlerin yüksek G kuvvetine ve kısa süreli darbeli yüklere dayanıp dayanmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Bu test, ürünlerin kırılganlık düzeyini belirlemekte önemlidir, özellikle askeri malzemelerin taşınması ve konumlandırılması sırasında ne kadar dayanıklı olacaklarını bilmek kritiktir.

Ürünlerin şok testleri, çeşitli ortaya çıkabilecek şokların malzemelere verebileceği zararları değerlendirir. Bu testler, tasarım aşamasında ürünlerin maruz kalacağı koşulları belirleyerek gelecekteki hasar ve zararları önlemeye yardımcı olur. Bu hızlandırılmış testler, tasarımın potansiyel ömrünü ve ürünün kullanım amacını doğrulamak için kullanılır.

Örneğin, araç içinde, taşıma koşullarında veya normal kullanımda bir çarpışma durumunda hayatta kalma yeteneğini doğrulamak için yapılan şok testleri, ürünlerin güvenilirliğini ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.

Standartlar ve Methodlar

  • MIL-STD-810F Method 516.5
  • MIL-STD-810G Method 516.6
  • MIL-STD-810H Method 516.8
şok ve titreşim
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.