Operatör Bölüm İçindeki Çevre Şartları Testleri

TS ISO 10263-4

Operatör Bölüm İçindeki Çevre Şartları Testleri TS ISO 10263-4 Bu standardı iklimlendirme ısıtma ve/veya havalandırma cihazları ile donatılan inşaat ve kazı makinalarının operatör bölmesindeki sıcaklık ve nemin değişmez ölçümlerini sağlayan bir deney metodunu belirler. Operatör mahfazası içindeki iklimlendirme ve ısıtmanın belirli ortam koşullarındaki etkilerini gözlemlemeyi ve raporlamayı amaçlamaktadır. Belirli bir ortamda çalışan ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sisteminin operatör mahfazası içindeki ortam sıcaklığına katkısını ölçmek için kullanılan test yöntemini tanımlar. Operatör mahfazası içindeki iklim ortamı bu yönteme açıkça karşılık gelmeyebilir. Makinenin operatör kabininin ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sistemleri için minimum performans seviyeleri belirlenerek operatör kabini bu testlere tabi tutulur.

Standart

  • TS ISO 10263-4
Operatör Bölüm İçindeki Çevre Şartları Testleri
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.