Sıcaklık Değişimi Testi

RTCA DO 160G / Bölüm 5.0

Sıcaklık Değişimi Testi, numunenin ani sıcaklık değişikliklerine dayanıklılığını gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Sıcaklık Değişimi Testi sırasında veya sonunda numunenin performansı gözlemlenir, varsa ortaya çıkan hatalar kayıt edilir.

İklimlendirme kabinlerinin teknik özelliklerinin uygun olduğu her tür askeri ve sivil standarda uygun olarak testler gerçekleştirilebilmektedir. Malzemenin, fiziksel hasar veya performans düşüşü yaşamadan çevredeki atmosferin sıcaklığındaki ani sıcaklık değişikliklerine dayanıp dayanamayacağını belirlemek için sıcaklık değişimi testini kullanılır. Ani değişiklikler, bir dakika içinde 10 °C’den yüksek hava sıcaklığı değişiklikleri olarak tanımlanır. Malzemelerin bir dakikalık zaman diliminde sıcaklık düşüşlerine ve ani yükselmelere nasıl tepki verdiğini değerlendirilir.

Malzeme veya ekipmanın iklim kontrollü çevre alanları ile aşırı sıcak dış ortam koşulları arasında veya soğuk bölgelerde ısıtılmış bir muhafaza ile dış ortam soğuk hava koşulları arasında aktarılması sırasında oluşan etkilenme bu test ile belirlenmektedir.

Sıcaklık değişimleri, plastik malzemelerin parçalanmasına, hareketli parçaların bağlanma problemlerine, birbirine benzemeyen malzemelerin diferansiyel genleşmesinden kaynaklanan çatlamalara, entegre devrelerde bağ arızalarına veya hızlı su veya don oluşumu yüzünden elektronik veya mekanik arızalara neden olmaktadır.

RTCA DO 160G / Bölüm 5.0 standardı, dört varyasyonlu bir test prosedürü içermektedir. Aşırı değişen sıcaklık koşullarının her birinde sabit sıcaklık kullanır, çünkü birçok durumda sıcaklık değişiminin kendisi başka termal etkilerden daha ağır basar.

Standart

  • RTCA DO 160G / Bölüm 5.0
termal şok
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.