Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Uygunluk Testleri

TS EN 1789

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Uygunluk Testleri, Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının araç iklimlendirmesine uygunluğunun test edilmesi için kullanılır. Ortam sıcaklığı düşükken, klimanın ısıtma performansı veya ortam sıcaklığı yüksekken, klimanın soğutucu performansı gözlemlenir. TS EN 1789:2020 5.10 referans alınarak gerçekleştirilen Araç içi ısıtma testinde araç hasta bölmesi sedye merkezindeki termokuplların sıcaklık değerleri ölçülür. Test sonrası yapılan görsel, fiziksel ve fonksiyonel kontrollerde EN 1789:2020 Standardında Isıtma Testi ’ne bağlı olarak aracın ısıtma sistemi performans kontrolü gerçekleştirilir. TS EN 1789:2020 5.11 referans alınarak gerçekleştirilen Araç içi soğutma testinde araç hasta bölmesi termokuplların sıcaklık değerleri ölçülür Test sonrası yapılan görsel, fiziksel ve fonksiyonel kontrollerde EN 1789:2020 Standardında Soğutma Testi ’ne bağlı olarak aracın soğutma sistemi performans kontrolünde herhangi bir sorun olup olmadığı gözlemlenir.

Standart

  • TS EN 1789
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Uygunluk Testleri
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.