Donma ve Çözülme Testi

Bu testin amacı, malzemenin ortam sıcaklığından donma noktasıa geçerken, sıvı ve katı arasında, malzeme içinde veya üzerinde oluşan nem fazının etkilerini veya soğuktan sıcağa veya sıcaktan soğuğa geçişin neden olduğu nemin etkilerine dayanma kabiliyetini belirlemektir: