MIL-STD-810 F/G/H

MIL-STD-810 TARİHİ VE OLUŞUMU

 

• MIL-STD (Military Standard) Askeri Standart anlamına gelir. 

• MIL STD 810 ABD ordusu tarafından, ekipman sınırlarının kullanılmasında (ortam) veya taşınmasında (şoklarda) kullanılacağı çeşitli koşullarda test edilmesi için tasarlanan bir dizi testler bütünüdür. 

• Testler, test edilen ekipmanın niteliğine, boyutuna ve ağırlığına göre değişir. 

• MIL-STD-810 test yöntemi standardı, ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Ordusu, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün (IEST) katkılarıyla hazırlanan bir yayınıdır. 

• MIL-STD-810’un ilk versiyonu 1962’de piyasaya sürülmüştür. 

• Revizyonlar alfabetik sırayla yapılır ve 2008’de yapılan MIL-STD-810G hala yaygın olarak kullanılmaktadır. 

• MIL-STD-810 H , 2019 Ocak ayında yayınlanmıştır. 

 • En son 2022 yılında MIL-STD-810G (w/ CHANGE-1) yayınlanmıştır

MIL-STD-810 AMAÇ VE KAPSAM

 • MIL-STD 810 Standardı, malzemenin sağlamlığını test etmek için kullanılan 29 laboratuvar test yönteminden oluşmaktadır.
 • 1.089 sayfalık MIL-STD-810H belgesinin bir kısmı, MIL-STD-810’un amacını “sistematik olarak, çeşitli çevresel faktörlerin hizmet ömrü boyunca belirli bir materyal sistemi üzerindeki olası zararlı etkilerini göz önünde bulundurarak” olarak tanımlamaktadır.

     Daha basit bir söylem ile MIL-STD-810 amacı;

 • Çevresel yaşam dizisi, süreleri ve ekipman çalışma ömrü seviyelerini tanımlama,
 • Test numunesini, sahadaki çalışma ortamı uyarlanarak analiz etmek ve buna göre test prosedürleri geliştirmek,
 • Test numunesinin gerekli şartlara uygunluk durumunu göstermek ve gerekli yaşam döngülerine maruz kaldığında performansını değerlendirmek
 • Test numunesi tasarımı, üretim süreçleri, paketleme teknikleri ve bakım yöntemlerindeki eksiklikleri ve kusurları tanımlamak,

MIL STD 810G TEST KAPSAMLAR

 • MIL-STD-810 G 3 bölüm, 29 metot ve 3 Ek’ten oluşan 804 sayfalık Çevresel Testlerden oluşan Savunma Testleri metod standartıdır.

MIL STD 810H TEST KAPSAMLAR

 • MIL-STD-810 H 3 bölüm, 29 metot ve 3 Ek’ten oluşan 1089 sayfalık Çevresel Testlerden oluşan Savunma Testleri metod standartıdır.

MIL STD 810 G/H TEST KARŞILAŞTIRMA

 1. Sıcaklık Şokunun Tanımı
 2. Test Ana Planı
 3. Test Koşulları ve Toleransları
 4. Kalibrasyon Aralığı Yönergeleri
 5. Sıcaklık Değişim Oranı
 6. Alçak Basınç (İrtifa) Testi ve Sıcaklık
 7. Yüksek Sıcaklık Prosedür I ve II
 8. MIL -STD -810H 503.7 Sıcaklık Şoku:  A. Prosedür Varyasyonlarının Seçilmesi, B. Test Seviyelerinin ve Koşullarının Belirlenmesi, C. Test Süresi (şok sayısı), D. Test Ekipmanı Arızası Nedeniyle Kesinti, E. Ön Test Standart Ortam Kontrolü  
 9. MIL -STD -810H 504.3 Sıvılarla Kirlenme; Ön Test Standardı Ortam Kontrolü ve Prosedürü  

 10. MIL -STD -810H 505.7 Güneş Radyasyonu:  A. Sınırlamalar, B. Spektral Güç Dağılımı, C. Son Test D. Test Tesisi, E. Güneş Radyasyonu Kaynağı ve Test Parametre Toleransları   

 11.  MIL -STD -810H 506.6 Yağmur:  A. Damlacık Boyutu, B. Su Basıncı, C. Ön Test, D. Son Test,    E. Test Nedeniyle Kesinti 

 12. MIL-STD-810H 508.8 Mantar: A. Amaç ve Uygulama, B. Sınırlamalar, C. Fiziksel Girişim, D. Mantar Seçimi, E. Ön Test, Son Test, Test Odası, F. Hava Hızı

 13. MIL-STD-810H 509.7 Tuzlu Sis: A. Serpinti Oranı, B. Tuz Sisi Toplama Kapları ve Referans Belgeler  

 14. MIL-STD-810H 510.7 Kum ve Toz: A. Amaç, Sınırlamalar, Kum ve Toz Ortamlarının Etkileri, B. Diğer Yöntemler Arasındaki Sıra ve Prosedürlerin Seçimi, C. Ön Test, Test Sırasında ve Son Test, D. Sıcaklık, Hava Hızı ve Toz Bileşimi 

 15. MIL-STD-810H 511.7 Patlayıcı Atmosfer:   Yakıt, Son Test ve Test Tesisi  

 16. MIL-STD-810H 512.6 Daldırma: Ön Test ve Prosedür I – Daldırma 

 17.  MIL-STD-810H 513.8 Hızlanma: İvme ve Şok, İklim Koşullandırma, Prosedür Seçme, Prosedür Seçimi Hususları, Mukavemet Testi, Test Eksenleri.  

 18.  MIL-STD-810H 514.8 Titreşim:   A. Uygulama, Sınırlamalar, Ön Test, Hızlanma Giriş Kontrol Stratejisi ,   B. Rastgele Titreşim Testi Toleransları, C. Sinüzoidal Titreşim Testi Toleransları ve Prosedür III - Büyük Montaj Taşımacılığı.  

 19. MIL-STD-810H 515.8 Akustik Gürültü:  Kalibrasyon ve Tolerans ve Tablo 515.8A-I. Genel Ses Basıncı Düzeyleri ve Süreleri 

 20. MIL-STD-810H 518.2 Asidik Atmosfer:  Kimyasal Bileşim ve Konsantrasyon 

 21. MIL-STD-810H 522.2 Balistik Şok: Kontroller / Tolerans 

 22. MIL-STD-810H 523.4 Vibro-Akustik / Sıcaklık: Sıcaklık, Şok, Diğer Yöntemler Arasında Sıralama, Ön Test, Kontroller / Toleranslar