ECE 95/54 Tip Onay

UN ECE R95 testleri, yönetmelikte belirtilen kategorilerdeki araçların yandan bir çarpışma durumunda yolcuların güvenliği açısından değerlendirilmesi için ilgili yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilen bir dizi testi kapsamaktadır.
ECE yönetmelikleri, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için onay veya tek tip onay prosedürlerinin oluşturulması için sınır ötesi teknik düzenlemeleri tanımlar. Otomatikleştirilmiş ticari araçlar, yalnızca kullanılacakları ülkede uygun bireysel önlemler yoluyla zaten onay için tam olarak uygundur. Eksik olan, uluslararası ECE düzeyinde bir dizi kuraldır.

Yandan çarpışma durumunda yolcuların korunmasına ilişkin bir araç tipinin onaylanması başvurusu, araç üreticisi veya usulüne uygun olarak akredite edilmiş temsilcisi tarafından yapılır. Varsa, asimetrik yan yapılar, yandan çarpmada performansı etkileyecek kadar farklı değilse, test sürücü tarafında yapılacaktır. Üretici, test o tarafta yapılırken, sürücü tarafı ile karşılaştırmalı performansların uyumluluğuna ilişkin bilgileri onaydan sorumlu makama sağlayacaktır. Elektrikli güç aktarma organları ile donatılmış araçlar için farklı kriterler istenebilir.

E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.