EC 2004/30 Tip Onay

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar bulundukları ortamda belirli bir düzeyde elektromanyetik alan oluşturmaktadır. Birbirine yakın konumlandıran her elektronik cihazın elektrik alanları birbirini etkileyebilmektedir. Ortaya çıkan etkileşim (EM radyasyonu) cihazların doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyebilmektedir. Elektromanyetik uyumluluk (EMC | Electromagnetic compability), elektronik devrelerin dışarıdan gelen EM radyasyona maruz kaldığında doğru çalışmasını sağlamak ve söz konusu elektronik devrenin kaçak EM radyasyonu yaymasını önlemektir. Bu konudaki yasal çerçeve 2014/30/AB sayılı yönetmelikle oluşturulmuş ve EMC kavramının tasarımda ve üretimde önem arz ettiği elektrikli cihazların piyasaya arzı için birakım gereklilikler belirlenmiştir.

 

Tüm elektrikli cihazlar belirli seviyede elektromanyetik alan oluşturur ve EMC konusunun kapsamına dahil olur. Fakat bazı cihazlar bu yönetmeliğe dahil edilmemiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

Ø Hava araçları, bu araçların komponentleri ve işletilmesinde kullanılan haberleşme ve kontrol cihazları vs. Bu kapsama dahil olan her türlü elektrikli ve mekanik teçhizat yönetmelikten muaftır.
Ø Piyasada bulundurulmamak üzere tasarlanan ve üretilen amatör kullanım amaçlı telsiz ekipmanları
Ø Yönetmelik kapsamına dahil olan telsiz ve telekomünikasyon cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan fakat elektromanyetik emisyon üretmeyen donanımlar
Ø Elektromanyetik arızaya maruz kalan fakat normal çalışmasını sürdüren donanımlar
Ø Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için tasarlanan ve profesyoneller tarafından kullanılan özel değerlendirme kitleri

İnşaat ve Kazı Makinaları Çevre Şartları Testi