Şok Test Sistemi

Numunenin gerçek çalışma şartlarında maruz kaldığı dinamik yükler altında yapısal dayanımını ve tasarımın zayıf noktalarını belirlemek amacıyla yapılır.

Ürünlerin şok testi, elleçleme, nakliye ve servis ortamlarındaki potansiyel kuvvet impulslarına ve sıcaklık değişikliklerine karşı fiziksel ve işlevsel dayanıklılıklarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kritik bir test prosedürüdür. Bu test, ürünlerin nispeten seyrek, kısa süreli ve orta derecede yüksek seviyeli kuvvet impulslarına, hızlanma veya yavaşlamalara ve sıcaklık değişikliklerine nasıl tepki vereceğini belirler.

Mekanik şok testi genellikle bir test cihazının ani ve aşırı hızlanma veya yavaşlamaya maruz kalmasını sağlar. Bu test, gerilme ölçüm cihazları, yük hücreleri, piezo sensörleri gibi enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Testin amacı, cihazın bu durumları nasıl karşıladığını ölçmektir. Çok kanallı veri toplama sistemleri, bu sensör verilerini kullanarak dalga şekilleri, spektrum sunumları ve dokümantasyon üretir. Mühendisler daha sonra kaydedilen yanıtı analiz eder, performansı belirler ve iyileştirmeler yapar.