Kalite, Çevre ve İSG Politikamız


Standart Kontrol ve Test Hizmetleri A.Ş olarak,

 • Misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda tüm faaliyetlerinde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini ve TS EN ISO/IEC 17025 standardını önleyici bir yaklaşımla uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler ve bu bağlamda;
  • Çevreyi her türlü tehlike ve kazadan korumayı, kirliliği önlemeyi,
  • Üst yönetimin öncülüğünde ve birim yöneticilerinin liderliğinde, belirlenen hedeflere ve amaçlara ulaşmak için tüm kaynakları sağlamayı,
  • İSG gereğince oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve mesleki hastalıkları önlemeyi,
  • Uygunluk yükümlülüklerini ilgili yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uymayı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Çevresel Test, EMI/EMC ve ATP Tip Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarımız kapsamında ulusal ve/veya uluslararası standartları referans alarak, izlenebilirliği sağlanabilen yüksek teknolojiye sahip test/kalibrasyon donanımlarımız ve test/kalibrasyon hizmetlerinde TS EN ISO / IEC 17025 ve entegre yönetim standartları şartlarını kavramış, dokümantasyona hâkim, iyi bir meslekî ve teknik uygulama kapasitesine sahip uzman, nitelikli ve güvenilir personel ile hizmet vermeyi,
 • Tüm süreçlerin risklerinin değerlendirilerek risk temelli düşünce anlayışı ile sürekli gelişme ve iyileştirme sağlanarak verimliliğinin arttırılmasını,
 • Çalışmalarımızı doğru mesleki uygulama şartlarını sağlayarak; yasal şartlar çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalarak gerçekleştirmeyi,
 • Test/kalibrasyon sonuçlarının her türlü iç ve dış baskıdan uzak tutularak, objektif deliller ile desteklenmiş ve hiçbir çıkar odağına hizmet etmeden yalın haliyle değerlendirilmesinin sağlanmasını,
 • TS EN ISO / IEC 17025 ve entegre yönetim standartlarını gereğince belirlenen hedeflere ulaşılması ve gelecekte de korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi temel almayı,
 • Personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için gerekli kaynakları ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı,
 • Tüm paydaşların kaliteli hizmete ulaşma konusundaki beklentilerini karşılamaya odaklanarak, Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımızca benimsenip uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ederiz.
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.