TS ISO 10263

  • Operatör Bölüm İçindeki Çevre Şartları Testleri TS ISO 10263-4 Bu standardı iklimlendirme ısıtma ve/veya havalandırma cihazları ile donatılan inşaat ve kazı makinalarının operatör bölmesindeki sıcaklık ve nemin değişmez ölçümlerini sağlayan bir deney metodunu belirler. Operatör mahfazası içindeki iklimlendirme ve ısıtmanın belirli ortam koşullarındaki etkilerini gözlemlemeyi ve raporlamayı amaçlamaktadır. Belirli bir ortamda çalışan ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sisteminin operatör mahfazası içindeki ortam sıcaklığına katkısını ölçmek için kullanılan test yöntemini tanımlar. Operatör mahfazası içindeki iklim ortamı bu yönteme açıkça karşılık gelmeyebilir. Makinenin operatör kabininin ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sistemleri için minimum performans seviyeleri belirlenerek operatör kabini bu testlere tabi tutulur.
  • İnşaat ve Kazı Makinaları Çevre Şartları Testi, ön cam buz çözücü sistemlerin performansını, operatör bölmesi ve ön camda bir araç kullanılarak buzun çözülmesini amaçlamaktadır. Test, laboratuvar tesislerinde kullanılan test ekipmanlarıyla gerçekleştirilir. Test edilen ürünlerin veya araçların ön camlarında, ortam koşullarında oluşan buzun çözülmesi gerektiğine dair prosedürleri kapsar. Bu test, ürünlerin veya araçların buz çözme performansını değerlendirmek ve bu konuda standart bir ölçüt belirlemek amacıyla yürütülmektedir.