EEC 72/245 Tip Onay

Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bir araç veya aksamın ya da ayrı teknik ünitenin elektromanyetik ortamlarında, çevresindeki herhangi bir şeye karşı dayanılması güç elektromanyetik bozulmalar meydana getirmeyecek şekilde çalışma özelliğinde olmasını sağlamak üzere, elektromanyetik uyumluluk (radyo paraziti) ile ilgili aksam veya ayrı teknik ünitelere AT Tip Onayı Belgesi ve elektromanyetik uyumluluk bakımından araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak araçlara takılan elektrikli veya elektronik alt tertibatına (ESA) aksam veya ayrı teknik ünite olarak AT Aksam Tip Onayı Belgesi ve elektromanyetik uyumluluk konusunda araca AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

eec-72-245
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.