TS EN 61000 Testi

TS EN 61000-4-11 Bu standart, alçak gerilim güç kaynağı şebekelerine bağlanan elektriksel ve elektronik cihazlar için gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyi metotları ve tercih edilen deney seviyeleri grubunu kapsar. Bu standart, faz başına 16 A’i aşmayan beyan giriş akımına sahip elektriksel ve elektronik cihazlara uygulanır. Bu standart da şebekelerin veya 400 Hz a.a. şebekelerin bağlanan elektriksel ve elektronik cihazlara uygulanmaz.

TS EN 61000-4-8 Bu standart, cihazların aşağıda belirtilen yerlerde, şebeke frekansındaki manyetik bozulmalara karşı, sadece çalışma şartlarındaki bağışıklık özelliklerini kapsar; yerleşim yerleri ve ticari tesisler, sanayi tesisleri ve elektrik santralları, orta ve yüksek gerilim istasyonları. Bu standart, ekipmanın güç hattı frekansı manyetik alanlarına bağışıklığını belirlemek amacı ile bir test yöntemi açıklamaktadır. Söz konusu standardın hedefi, güç frekansında manyetik alanlara maruz kaldığında evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalar için elektrikli ve elektronik ekipmanların performansını değerlendirmek için ortak ve tekrarlanabilir bir temel oluşturmaktır.

TS EN 61000-4-6 Bu standart, elektriksel ve elektronik cihazların, 9 kHz’den 80 MHz’ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen elektromanyetik bozulmalara karşı iletilen bağışıklık kurallarına dairdir. Bu standart, cihazı bozucu RF alanlarına bağlaştıracak en az bir iletim kablosu (besleme şebekesi, işaret hattı veya toprak bağlantısı gibi) bulunmayan cihazları kapsamaz. Bu standart da, özel cihaz ve sistemlere uygulanacak deneylerin belirtilmesi amaçlanmamıştır. Bu standardın esas amacı, ilgili bütün IEC mamul komitelerine genel, temel bir referans sağlamaktır. Mamul komiteleri (veya cihaz kullanıcı ve imalâtçıları), kendi cihazlarına uygulanacak uygun deney ve şiddet derecesi seviyesi seçilmesi konusunda sorumlu olmaya devam eder.

TS EN 61000-4-5 Bu standart, anahtarlama ve yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü anî gerilim yükselmelere maruz kalan cihazlarla ilgili bağışıklık özelliklerini, deney metotlarını ve tavsiye edilen deney seviyelerini kapsar.

TS EN 61000-4-4 IE 61000’nin bu bölümü, tekrarlamalı hızlı geçici rejimlere karşı elektrik ve elektronik donanımının bağışıklığıile ilgilidir. Bu standarda elektriksel hızlı geçici rejimler/patlamalara ilişkin kurallar ve deney işlemleri ve ilave olarak, deney seviyelerinin aralıkları tanımlanmış ve deney işlemleri belirlenmiştir.

S EN 61000-4-3 Bu standart, elektriksel ve elektronik cihazların radyasyon yoluyla yayılan elektromanyetik enerjiye karşı bağışıklılığını kapsar.

TS EN 61000-4-2 Bu standart, operatörlerden doğrudan temasla ve yakınında bulunan cisimlere statik elektrik boşalmalarına (deşarj) maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için bağışıklık kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standart da ayrıca, değişik çevre ve tesis şartları ile ilgili deney seviyesi bölgeleri tarif edilmiş ve deney işlemleri belirtilmiştir. Bu standardın amacı, elektrostatik boşalmalara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazların çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır. Buna ilâve olarak, önemli donanımın yakınındaki cisimlere personelden meydana gelen elektrostatik boşalmaları da kapsar.

Test Odaları Özellikleri

 

 

  Test Odası 1 Test Odası 2 Ölçü Birimi
En 6850 13000 mm
Boy 5900 10000 mm
Yükseklik 3800 9000 mm
Kapı Ölçüsü 1000x2000 4200x4750 mm
Döner Tabla Çapı - 6 m
Döne Tabla Yük Taşıma Kapasitesi - 70 ton
Yansıma Yarı Yansımasız Yarı Yansımasız  
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.