Yalıtımlı Ekipman Tip Testi

ATP HANDBOOK 2020/2021

Yalıtımlı Ekipman Testi, bozulabilir gıdaların Uluslararası Taşınma ve özel ekipmanların kullanımı anlaşması doğrultusunda yapılan testtir. ATP, 50 ülkenin taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır. Bozulabilir gıdaların özel nakliye ekipmanları ve soğutucular ile belirli koşullar altında taşınmasını kurallara bağlar. ATP konvansiyonu; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, deniz ürünleri, dondurma vb. soğutulmuş veya donmuş ürünlerin taşıma kurallarını içermektedir. ATP konvansiyonuna yaş sebze ve meyvelerin taşınması dahil değildir. ATP testlerinin amacı bahsi geçen bozulabilir gıdaların taşıma esnasında, kalitesini ve gıda güvenliğini gözeterek uygun sıcaklık koşullarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Anlaşmaya taraf bazı ülkeler, uluslararası taşımalarda geçerli olan ATP konvansiyonu şartlarını kendi ülkelerinde iç taşımacılık mevzuatını kapsamına alarak, bozulabilir gıdaların kalite ve güvenliğini arttırmayı hedeflemişlerdir. STEST, ATP yalıtımlı ekipman tip testleri, anlaşma içeriğinde belirtilen bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel nakliye ekipmanlarına üzerinde gerçekleştirilmektedir. ATP konvansiyonu, yalıtımlı ekipman olarak yarı römork boyutlarından başlayıp ufak ticari araçları da kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca tank tipi sıvı gıda taşıyan yalıtımlı nakliye ekipmanları da kapsamaktadır. Bunlara ek olarak 2 m³’den küçük hacme sahip olan yalıtımlı konteynerler de belgelendirme dahilindedir. Yalıtımlı ekipmanlara ek olarak mekanik soğutucu/ısıtıcı cihazlar, ötektik plaka gibi sistemler de ATP konvansiyonuna göre belgelendirilmektedir.

ATP anlaşması kapsamında bulunan tip test işlemlerinden biri yalıtımlı ekipman tip testleridir. ATP yalıtımlı ekipman tip testleri, anlaşma içeriğinde belirtilen bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel nakliye ekipmanlarına üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Isı Transfer Katsayısı:      K = W/S x Δt

  Yalıtımlı Oda 1 Yalıtımlı Oda 2 Yalıtımlı Oda 3 Yalıtımlı Oda 4 Yalıtımlı Oda 5 Ölçü Birimi
En 6000 9500 12000 15500 21500 mm
Boy 4900 4900 4900 4900 4900 mm
Yükseklik 4900 4900 4900 4900 4900 mm
Dış Ortam Sıcaklık Değeri 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 °C
İç Ortam Sıcaklık Değeri 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 °C
Max. Test Sıcaklığı 55 55 55 55 55 °C
             
yalıtımlı kasa

ATP TİP TEST ÜCRETLERİ

ATP Testleri
2024 Yılına Ait Güncel Ücret Listesi
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.