EMI EMC TESTLERİ

EMI/EMC Testleri, cihazların elektromanyetik ortamda diğer cihazlarla ve sistemlerle uyumlu çalışmasını sağlamak için yapılan testlerdir.

Elektromanyetik Girişim (EMI-Electromagnetic Interference) Nedir?

EMI, Elektromanyetik Girişim anlamına gelmektedir. Tarihte yaşanan gelişmeler neticesinde zamanla frekans planlaması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ilk olarak 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Federal İletişim Kurulu (FCC) kurulmuş ve bu alanda çeşitli standartlar yayınlanmıştır. Elektromanyetik girişim, elektrik ve elektronik cihazların performansında azalma, bozulma ve hatalı işlenmesine yol açan radyo frekanslarına; doğal ya da beşerî her türlü bozucu etki veya işaret olarak tanımlanmaktadır. Bir cihazın elektromanyetik uyumlu olarak kabul edilmesi için 3 şart aranmaktadır:

• Kendi içinde girişime yol açmamak (Öz uyumluluk)
• Diğer cihazlara girişimde bulunmamak
• Diğer kaynaklardan girişime karşı etkilenmemek

Elektromanyetik girişim, cihazın etkilendiği elektromanyetik ortamın bir sonucu olarak gözlenir. Belirli bir bölgede meydana gelen tüm elektromanyetiksel olaylar, o bölgenin elektromanyetik ortamını oluştururlar. Oluşan bu elektromanyetik ortamın başlıca etkileri de EMI ve EMC olarak tanımlanabilir. Elektromanyetik çevreyi ise karakterize etmek istersek, 2 unsur karşımıza çıkar:

► Frekans / Zaman
► Genlik (Elektromanyetik enerjinin şiddeti veya gerilim-akım cinsinden değeri vb.)

Elektromanyetik girişimi oluşturan başlıca sebepler; kalitesiz kablolar, baskı devre elemanları, bağlantı noktalarındaki sızıntılar, dirençler, kondansatörler, indüktörler, eleman değişikliği, elektromekanik cihazlar, sayısal devre elemanları, mekanik anahtarlar şeklinde bir liste yapılabilir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC- Electromagnetic Compability) Nedir?

Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjinin yaratılması, iletilmesi ve alınması durumlarında sağlanan ve elektromanyetik açıdan bir girişim oluşturmayacak her türlü etki olarak tanımlanabilir.

EMI ve EMC Doğrulama Testleri

Elektromanyetik uyumluluk ve girişim konusunda hem cihaz seviyesinde hem de platform ve sistem seviyesinde çeşitli testler mevcut. Bu testlerde kullanılan ölçütler de EMI-EMC standartları olarak belirlenmişlerdir. Elektromanyetik Girişim (EMI), Elektromanyetik Uyumluluğun (EMC) bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Elektrikli ve elektronik cihazların çalışmaları esnasında çevreye standartlarca belirlenen limitlerin üstünde yayınımının olması veya bu yayınım karşısında olması gerekenden daha fazla alınganlık göstermesi, Elektromanyetik Girişim olarak değerlendirilebilir. Bu standartlar ürünün elektromanyetik olarak kalitesini belirleyen başlıca unsurlardır. Standartlarda iki önemli unsur yer alır:

► Test sınır değerleri.
► Test yöntemleri.

Askeri cihazlar için ayrı standartlar mevcut iken ticari cihazlar için de ayrı standartlar mevcuttur. EMI - EMC testinin iki yönü vardır:

► Emisyon
► Alınganlık ( Bağışıklık )

Emisyon testleri de 2 farklı yol ile yapılır. İlk olarak iletkenlik yoluyla yapılan emisyon testlerinde cihazın veya sistemin akım ve gerilim parametreleri ölçülür. Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, LISN (Line Impedance Stabilization Network- Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke) ile de gerilim ölçülür.

Işıma yoluyla emisyon testlerinde ise elektrik alan ve manyetik alan ölçülür. Ölçüm yöntemi olarak da elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılır. Bikonik antenler (300-1000 MHz), Log - periyodik antenler ( 300 - 200 MHz) veya Horn antenler ( 1-18 GHz) de kullanılabilir. Tesisimizde tüm frekanslara uygun çeşitli antenler mevcut olup aktif olarak kullanılmaktadır.
EMI Alıcı kullanarak da tüm bu ölçümler çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra elektrik alan probu kullanarak da yüksek alanların ölçümü de sağlanabilmektedir.

 

 

Tesisimizde EMI/EMC testlerinde kullanılmak üzere 3 adet test odası bulunmaktadır:

► Ekranlı Oda

► 2 Adet Yarı Yansımasız Oda

►Kontrol Odası

Ekranlı oda, dış elektromanyetik ortamdan yalıtılmış bir alandır. Faraday kafesi bunun en büyük ve ilk örneğidir. Yansımasız oda ise duvarlarında elektromanyetik dalgayı soğurucu malzeme bulunan alandır.

Ankara’da yer alan ve TURKAK tarafından akredite bir kuruluş olan STEST tesisimiz kapsamında, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardına uygun EMI/EMC Testleri gerçekleştirmekteyiz.
Ürünlerinizin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla Çevresel, EMI/EMC ve ATP Test ihtiyaçlarınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

EMI/EMC Test Odaları Özellikleri

 

 

  Test Odası 1 Test Odası 2 Ölçü Birimi
En 6850 13000 mm
Boy 5900 10000 mm
Yükseklik 3800 9000 mm
Kapı Ölçüsü 1000x2000 4200x4750 mm
Döner Tabla Çapı - 6 m
Döne Tabla Yük Taşıma Kapasitesi - 70 ton
Yansıma Yarı Yansımasız Yarı Yansımasız  
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.