Daldırma Testi

Test edilen numunenin bir kısmının veya tamamının suya daldırılmasına karşı dayanıklılığını gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Test sırasında veya sonunda numunenin performansı gözlemlenir, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir. İklimlendirme kabinlerinin teknik özelliklerinin uygun olduğu her tür askeri ve sivil standarda uygun olarak testler gerçekleştirilebilmektedir.

Test merkezimizde daldırma testleri için numunenin tamamen daldırılmasına uygun derinlikte ve boyutlarda bir havuz bulunmaktadır. Testin amacına bağlı olarak havuz içindeki su tatlı veya tuzlu olabilir. Ayrıca suyun sıcaklığı, test edilecek malzemenin normal yaşam koşullarında karşılaşacağı ortamlara bağlı olarak dengelenmelidir. Bunu sağlamak için havuzda kontrollü bir ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bu arada test edilecek malzeme veya ekipmanın kısmi veya tam daldırmaya maruz kalabilecek özellikte olması gerekir. Bu şekilde test sırasında malzeme veya ekipmanın kısmen veya tamamen su altında kalması durumunda, meydana gelecek hasar ve arızalar test sırasında ortaya çıkmaktadır.