ISO 16750-1 standardı, araçların elektrikli ve elektronik sistemler ve bileşenleri için geçerlidir. Bu standartta, potansiyel çevresel stresler ve araç üzerindeki veya içindeki belli montaj konumu için gereksinimler açıklanmakta ve test yöntemleri tanımlanmaktadır.