EN 10263 Testi

Operatör mahfazası içindeki iklimlendirme ve ısıtmanın belirli ortam koşullarındaki etkilerini gözlemlemeyi ve raporlamayı amaçlamaktadır. Belirli bir ortamda çalışan ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sisteminin operatör mahfazası içindeki ortam sıcaklığına katkısını ölçmek için kullanılan test yöntemini tanımlar. Operatör mahfazası içindeki iklim ortamı bu yönteme açıkça karşılık gelmeyebilir. Makinenin operatör kabininin ısıtma, iklimlendirme ve iklimlendirme sistemleri için minimum performans seviyeleri belirlenerek operatör kabini bu testlere tabi tutulur. 

EN 10263-4 Testi

 ISO 10263-4 standartına göre, belirli ortamda çalışan bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin operatör bölmesindeki çevre sıcaklığına katkısını ölçmek için kullanılan test yöntemini belirtir. Bu yöntem ile, operatör bölmesindeki iklimsel ortamı net bir şekilde uyuşmayabilir. Örneklemek gerekirse, makine üzerinde ve dış ortamda bulunan parçalar güneş enerjisiyle gelen ısı yükünden de etkilenir. ISO 10263'ün bu bölümünde makinenin operatör mahalli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için olması gereken minimum performans seviyeleri belirlenmiştir. 

EN 10263-5 Testi

ISO 10263-5 standardının bu bölümünde ön cam buz çözücü sistemlerin performansı, operatör bölmesi ve ön camda bir araç ile buz çözülmesi amaçlanmıştır. Laboratuvar tesisleri için gereken test ekipmanları ile yürütülür.

İnşaat ve Kazı Makinaları Çevre Şartları Testi