TSE/IEC/EN 61000-6-3

TSE / IEC / EN 61000-6-3 Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TSE / IEC / EN 61000-6-3 Standardı, Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 0 Hz ila 400 GHz frekans aralığındaki emisyon gereksinimleri karşılanmaktadır. Herhangi bir gereksinim belirtilmeyen frekanslarda test yapılmasına gerek yoktur. Bu jenerik EMC emisyon standardı, ilgili özel bir ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yoksa uygulanabilir. Bu standart, doğrudan düşük voltajlı bir şebeke şebekesine bağlanması veya cihaz ile düşük voltajlı şebeke şebekesi arasında arayüz oluşturması amaçlanan özel bir DC kaynağına bağlanması amaçlanan cihaz için geçerlidir. Bu standart, pille çalışan veya halka açık olmayan, ancak endüstriyel olmayan, düşük voltajlı bir güç dağıtım sistemi ile çalışan ve bu aygıtın aşağıda açıklanan yerlerde kullanılması amaçlanan aygıtlar için de geçerlidir. Bu standardın kapsadığı ortamlar, hem iç hem de dış mekanlarda, konut, ticari ve hafif sanayi yerleridir. Aşağıdaki liste, kapsamlı olmasa da, dahil edilen konumların bir göstergesini vermektedir: – konutlar, örneğin evler, daireler; – mağazalar, süpermarketler gibi perakende satış yerleri; – işyerleri, örneğin ofisler, bankalar; – sinema, kamu barları, dans salonları gibi kamusal eğlence alanları; – açık hava konumları, örneğin benzin istasyonları, otoparklar, eğlence ve spor merkezleri; – hafif sanayi bölgeleri, örneğin atölyeler, laboratuvarlar, servis merkezleri. Doğrudan ana şebeke şebekesinden düşük voltajda beslenmesiyle karakterize edilen konumlar konut, ticari veya hafif sanayi olarak kabul edilir. emisyon gereklilikleri, konut, ticari ve hafif sanayi bölgelerindeki cihazlar için yeterli bir emisyon seviyesi sağlamak üzere seçilmiştir. Bununla birlikte, seviyeler, herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek aşırı vakaları kapsamaz, ancak çok düşük bir gerçekleşme olasılığı vardır.