MIL-STD 464

MIL-STD 464 Askeri test standardı,
Havadaki, denizdeki, uzaydaki ve kara sistemleri ile ilgili mühimmat dahil olmak üzere elektromanyetik çevresel etkiler, arayüz gereksinimleri ve doğrulama kriterleri belirler.

MIL-STD-464, fırlatma aracı, denizaltı, gemi, uzay aracı, kara aracı veya hava aracı gibi bir tür veya başka bir türden tam veya modifiye edilmiş entegre platformun tedarik edilmesi için belirlenen gereksinimdir.

MIL-STD-464 Standardın amacı, sistemin tüm alt sistemler arasında elektromanyetik olarak uyumlu olmasını ve sistem içindeki ve sistemin dışındaki elektromanyetik etkilerin neden olduğu ekipmanın, güvenlik açısından kritik fonksiyonların, bu ortamlarda kullanılmadan önce sistem içinde ve harici ortamlarla elektromanyetik olarak uyumlu olduğu doğrulamaktır.

MIL-STD-464, doğrulamanın, normal hizmet içi çalıştırma, depolama, nakliye, taşıma, paketleme, yükleme, boşaltma, başlatma ve normal çalışma prosedürleri dahil olmak üzere sistemin tüm yaşam döngüsü yönlerini ele almasını gerektirir.