MIL-STD-1275D/E standardı, araca takılacak cihaz ve ekipmanlara deneyleri yapmak ve yapılacak test yöntemlerini tanımlamakta olup, yapılan ölçüm sonuçlarını içermektedir.
Yapılan inceleme ve testler sonucunda araç veya araç ekipmanlarının MIL-STD-1275D/E Standardını sağlayıp yada sağlayamadığı belirlenmektedir.
Bu standard kapsamında aşağıdaki testler yapılmaktadır.

Emitted Voltage Spikes
Emitted Voltage Surges
Injected Voltage Spikes
Injected Voltage Surges
Operational Voltage Range
Reverse Polarity
Starting Operation
Voltage Ripple