EU 167/2013 Type Approval

AB/167/2013 Tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgilidir. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ; tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı yapılmalıdır.

AB/167/2013 T ve C kategorileri traktörler, R kategorisi römorklar ve S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımlar için geçerlidir.
R kategorisi römorklar ve S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım, C kategorisi paletli traktörler, T4.1 ve T4.2 kategorileri özel amaçlı tekerlekli traktörler için imalatçı, onay başvurusunda bulunabilir.

Test Odaları Özellikleri

 

 

  Test Room 1 Test Room 2 Measurement unit
Width 6850 13000 mm
Size 5900 10000 mm
Height 3800 9000 mm
Door Dimension 1000x2000 4200x4750 mm
Turntable Diameter - 6 m
Turntable Load Carrying Capacity - 70 ton
Reflection Semi Anti-Reflective Semi Anti-Reflective