EU 2015/208 Type Approval

Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tarım ve orman araçları ile bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ve piyasa gözetimi için, fren performansına dair fonksiyonel güvenlikle ilgili ayrıntılı teknik şartları ve test prosedürlerini belirlemektir.

çarpışma
CONTACT BY EMAIL

info@stest.com.tr

VOICE COMMUNICATION

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.