EU 2018/858 Type Approval

Motorlu araçlar ve römorklari i̇le bunlarin aksam, si̇stem ve ayri tekni̇k üni̇teleri̇ni̇n ti̇p onayi ve pi̇yasa gözeti̇mi̇ ve deneti̇mi̇ hakkinda yönetmeli̇k olan AB 2018/858 amacı; kapsamındaki bütün yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ve piyasaya arzı ile münferit araçların onayına ilişkin idari ve teknik şartları belirlemektir.
Bu Yönetmelik, tip onayına tabi olan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları belirlemektedir. Bu Yönetmelik ayrıca, söz konusu araçlara yönelik parçalar ile ekipmanlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik gereklilikleri de belirlemektedir.
AB 2018/858 bir veya daha fazla aşamada tasarımlanan ve imal edilenler dâhil olmak üzere, karayollarında kullanımı amaçlanan M ve N kategorisindeki motorlu araçlar ve bu araçların O kategorisindeki römorklarını ve söz konusu araçlar ve römorkları için tasarımlanan ve imal edilen sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler ile parça ve ekipmanları kapsar.

Test Odaları Özellikleri

 

 

  Test Room 1 Test Room 2 Measurement unit
Width 6850 13000 mm
Size 5900 10000 mm
Height 3800 9000 mm
Door Dimension 1000x2000 4200x4750 mm
Turntable Diameter - 6 m
Turntable Load Carrying Capacity - 70 ton
Reflection Semi Anti-Reflective Semi Anti-Reflective  
CONTACT BY EMAIL

info@stest.com.tr

VOICE COMMUNICATION

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.