EC 72/245 Type Approval

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bir araç veya aksamın ya da ayrı teknik ünitenin elektromanyetik ortamlarında, çevresindeki herhangi bir şeye karşı dayanılması güç elektromanyetik bozulmalar meydana getirmeyecek şekilde çalışma özelliğinde olmasını sağlamak üzere, elektromanyetik uyumluluk (radyo paraziti) ile ilgili aksam veya ayrı teknik ünitelere AT Tip Onayı Belgesi ve elektromanyetik uyumluluk bakımından araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Test Odaları Özellikleri

 

 

  Test Room 1 Test Room 2 Measurement unit
Width 6850 13000 mm
Size 5900 10000 mm
Height 3800 9000 mm
Door Dimension 1000x2000 4200x4750 mm
Turntable Diameter - 6 m
Turntable Load Carrying Capacity - 70 ton
Reflection Semi Anti-Reflective Semi Anti-Reflective  
CONTACT BY EMAIL

info@stest.com.tr

VOICE COMMUNICATION

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.