CS118/ESD – Elektrostatik Deşarj

MIL-STD 461

MIL-STD-461 standartı kapsamında yapılan ElectroStatic Discharge’ın kısaltması olan (ESD) ya da Elektrostatik Deşarj (Boşalma) Testi, askeriyede kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların ve bu cihazların sistemleri ile alt sistemlerinde kullanılan cihazlar için yapılan EMC testlerinden birisidir. ESD Testi elektrikli ya da elektronik cihazların elektrostatik bir deşarj (boşalma) karşısındaki performans seviyesini belirlemeye yarayan bir EMC testidir. ESD Testi, elektrostatik yük deşarjından kaynaklanabilecek hasarların önüne geçmek için uygulanır.

Standart

  • MIL-STD 461
elekrostatik deşarj
E-POSTA İLE İLETİŞİM

info@stest.com.tr

SESLİ İLETİŞİM

+90 (312) 905 06 90


STANDART KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.

HERP (Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel) testi, elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testler, askeri cihazların elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak ve personelin güvenliği için kritik önem taşır.

HERP testleri uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. Bu standartlar arasında en yaygın olanları IEEE C95.1-2019 (ABD Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Standardı), ICNIRP EMF (Uluslararası Elektromanyetik Alan Komisyonu) ve IEC 62311 (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Standardı) olarak bilinmektedir.

IEEE C95.1-2019 standardı, elektromanyetik alan kaynaklarından yayılan elektromanyetik enerjinin insan sağlığına olası etkilerini değerlendirir. Bu standarda göre, elektromanyetik alanın etkileri, frekansları ve insan vücudu tarafından emilen radyasyon miktarına göre sınıflandırılır.

ICNIRP EMF ise elektromanyetik alanın insan sağlığına etkileri konusunda dünya çapında araştırmalar yapan bir kuruluştur. Bu kuruluş, elektromanyetik alanın insan sağlığına olan etkilerini belirleyen rehberlik ve tavsiye dokümanları hazırlar.

IEC 62311 standardı ise elektromanyetik alan kaynaklarından yayılan elektromanyetik enerjinin insan sağlığına olan etkilerini değerlendirir. Bu standarda göre, elektromanyetik alanın etkileri frekanslarına, insan vücudu tarafından emilen radyasyon miktarına ve maruz kalma süresine göre sınıflandırılır.

HERP testleri sırasında, elektromanyetik alan kaynakları farklı frekans ve güç seviyelerinde test edilir. Testlerde elektromanyetik alanın insan sağlığına olası etkileri ölçülür ve değerlendirilir.

HERP testleri, askeri cihazların elektromanyetik uyumluluğunu sağlamak ve personelin güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu testler sayesinde, elektromanyetik uyumlu cihazlar kullanılarak personel güvence altına alınır ve elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri minimum düzeye indirgenir.