TSE / IEC / EN 61000-6-4 Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

TSE / IEC / EN 61000-6-4 Standardı, EMC Emisyon gereksinimleri için IEC 61000’in bu kısmı, aşağıda açıklandığı gibi endüstriyel yerlerde kullanılması amaçlanan elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 0 Hz ila 400 GHz frekans aralığındaki emisyon gereksinimleri karşılanmaktadır. Herhangi bir gereksinim belirtilmeyen frekanslarda test yapılmasına gerek yoktur. Bu jenerik EMC bağışıklık standardı, ilgili özel bir ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yoksa uygulanabilir. Bu standart, hem iç hem de dış mekanlarda, endüstriyel yerlerde çalıştırılması amaçlanan elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. Bu standart, doğrudan bir DC dağıtım ağına bağlanması veya pille çalıştırılması ve endüstriyel yerlerde kullanılması amaçlanan ekipmanlar için de geçerlidir.