TSE/IEC/EN 61000-6-2

TSE / IEC / EN 61000-6-2 Endüstriyel ortamlar için bağışıklık standardı

TSE / IEC / EN 61000-6-2 Standardı, EMC bağışıklık gereksinimleri için IEC 61000’in bu kısmı, aşağıda açıklandığı gibi endüstriyel yerlerde kullanılması amaçlanan elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 0 Hz ila 400 GHz frekans aralığındaki bağışıklık gereksinimleri karşılanmaktadır. Herhangi bir gereksinim belirtilmeyen frekanslarda test yapılmasına gerek yoktur. Bu jenerik EMC bağışıklık standardı, ilgili özel bir ürün veya ürün ailesi EMC bağışıklık standardı yoksa uygulanabilir. Bu standart, hem iç hem de dış mekanlarda 3.7’de tanımlanan endüstriyel yerlerde çalıştırılması amaçlanan elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. Bu standart, doğrudan bir DC dağıtım ağına bağlanması veya pille çalıştırılması ve endüstriyel yerlerde kullanılması amaçlanan ekipmanlar için de geçerlidir.
.