TSE/IEC/EN 61000-4-8

TSE / IEC / EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi

TSE / IEC / EN 61000-4-8  Standardın kapsamı, ekipmanın yalnızca çalışma koşullarında, (50 Hz ve 60 Hz) güç frekanslarındaki manyetik bozulmalarla ilgilidir.

Standardının amacı, güç frekansında (sürekli ve kısa süreli alan) manyetik alanlara maruz kaldığında, ev, ticari ve endüstriyel uygulamalar için elektrikli ve elektronik ekipmanların performansını değerlendirmek için ortak ve tekrarlanabilir bir temel oluşturmaktır.

Örnek olarak, Ekipmanın arıza kaynağına yakınlığı ile ilgili güç frekansı manyetik alanlarına maruz kaldığında ekipmanın bağışıklığını göstermektir. Güç frekansı manyetik alanı, iletkenler deki güç frekansı akımı, ekipmanın yakınındaki diğer cihazlardan (örn. Transformatör kaçağı) üretilir.