TSE/IEC/EN 61000-4-4

TS EN 61000-4-4 / IEC 61000-4-4 standardın kapsamı,  tekrarlanan elektriksel hızlı geçici patlamalara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için elektromanyetik uyumluluk (EMC) bağışıklık kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 61000-4-4 / IEC 61000-4-4 standardın amacı, elektrikli ve elektronik cihazların güç kaynağı, işaret, kontrol ve toprak uçlarında elektriksel hızlı geçici rejimlere/ ani darbelere maruz kalmaları durumunda çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır.Deney geriliminin dalga şekli, deney seviyelerinin aralığı, deney cihazları, deney cihazlarına ilişkin doğrulama yöntemleri, deney düzeneği, deney yöntemleri tarif edilmiştir.Elektriksel Hızlı Geçici Rejime / Ani Darbeye Karşı Bağışıklık Deneyi (EFT/BURST Testi), elektriksel ve elektronik cihazların anahtarlama geçişlerinden kaynaklanan geçici rejimler gibi bozucu geçici rejim tiplerine maruz kalmaları durumunda (endüktif yüklerin devreye girip çıkması, röle kontaklarının açılıp kapanması vb.) çalışma niteliklerini ve performansını değerlendirmektedir.Elektriksel hızlı geçici rejim ani darbeler (EFT/B) endüktif yüklerin anahtarlamasıyla üretilir. Bu anahtarlama geçişleri genellikle, hızlı geçici rejim olarak ifade edilir. Elektriksel hızlı geçici rejim genellikle, anahtarlama kontağının veya anahtarlanmış yükün karakteristiklerine bağlı tek bir parametreye sahip değildir.