TSE/IEC 60945

Bu standard aşağıdaki cihazlarda ortak olan karakteristiklere uygulanabilecek genel kurallar için asgarî performans gerekliliklerini, deney metotlarını ve istenen deney sonuçlarını kapsar.

  • Gemilerde kullanılan telsiz cihazları,
  • Gemilerde kullanılan seyrüsefer cihazları, ve sadece EMU bakımından köprüye monte edilmiş tüm diğer cihazlar,
  • Alıcı antenlere yakın olan cihazlar,
  • Geminin güvenli seyri ve telsiz haberleşmesi ile girişebilen cihazlar.