Şok Testi

Titreşim ve şok testleri, test edilecek cihazın gerçek çalışma şartlarında maruz kaldığı dinamik yükler altında yapısal dayanımını ve tasarımın zayıf noktalarını belirlemek amacıyla yapılır.

 

Titreşim ve şok testleri, test kaleminin gerçek çalışma şartlarında maruz kaldığı dinamik yükler altında yapısal dayanımını ve tasarımın zayıf noktalarını belirlemek amacıyla yapılır. Test kalemi dayanım şartları ve yükler, askeri/sivil standartlar ya da ilgili test kaleminin gerçek veya gerçeğe en yakın çalışma koşulları altında veri toplama sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak belirlenir. Bahsi geçen yükler kullanılarak laboratuvar ortamında; veri toplama/işleme donanımları, kontrol donanımı, ölçerler, sarsıcılar ve gerekli ise ısı kabini kullanılarak testler gerçekleştirilir.

 

Titreşim testleri, ürünlerin nakliye esnasında maruz kaldığı titreşimleri laboratuvar ortamında kontrollü bir şekilde uygulanmasını sağlar. Nakliye esnasındaki titreşimler ürünlerde aşırı aşınmaya, ürünün bağlantılarının ve bağlantı elemanlarının gevşemesine, ürün bileşenlerine zarar vermesine neden olabilir. Herhangi bir ekipmanın işlevsel olması için bir miktar titreşime dayanması gerekir. Engebeli veya zorlu ortamlar için tasarlanan ekipmanın, bozulmadan veya zamanından önce yıpranmadan titreşime dayanıklı olması gerekmektedir. Bir ürünün amaçlanan uygulamaya ya da zorluğa dayanıp dayanamayacağını bilmenin tek yolu, ürünü bu zorlukla test etmektir.

Şok Vibrasyon-I

Yalnızca dikey yönde(z) test gerçekleşebilmektedir.
Max. Güç: 10kN
Max. Taşıma Kapasitesi: 300KG

 

Şok Vibrasyon-II

3 yönde (x,y,z) testler gerçekleşebilmektedir.
Max. Güç: 50kN
Max. Taşıma Kapasitesi: 800KG