TS EN 1789 – Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Uygunluk Testleri

Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerinin uygunluğunun test edilmesi için kullanılır. Ortam sıcaklığı düşükken, klimanın ısıtma performansı veya ortam sıcaklığı yüksekken, klimanın soğutucu performansı gözlemlenir.