hakkimizda
Hakkımızda
Standart Test ve Kontrol Hizmetleri (STEST), Askeri ve Sivil Testler başta olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu Türkiye’nin tam bağımsız, tarafsız test faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile 2017 yılında Ankara Malıköy Anadolu OSB’de kurulmuştur. Türkiye’nin hacim ve kapasite anlamında özel sermayeli en büyük test alt yapısına sahip test merkezi STEST, sektörün öncü gelen firmaları arasında çok kısa bir sürede yerini almış ve yerli yabancı birçok firmaya test hizmeti vermektedir.
2021 yılı içerisinde gerçekleşen TÜRKAK denetimi ile Türkiye’de konusunda uzman hizmet veren tek özel laboratuvar olmuştur. Her yıl gerçekleşen denetimler ile hizmet ağını genişleterek, bünyesine EMI EMC ve ATP laboratuvar hizmetlerini eklemiş ve bugün, kapsamında yer alan 100’ün üzerinde ulusal / uluslararası standart ile yerli ve yabancı bir çok kuruluşa; tip deneyleri, AR&GE hizmetleri, kabul deneyleri alanlarında çözüm ortaklığı sağlamaktadır.
Misyonumuz
Standart Kontrol ve Test Hizmetleri yüksek teknolojiye sahip test donanımları ve uzman personeli ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmak ve ülkemizde sektörünün öncü test merkezlerinden birisi olmak amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Bu doğrultuda; bünyesinde yer alan test laboratuvarlarında görev alan kaliteli insan gücünün sürekli gelişimi için etkin bir çalışma ortamı yaratmayı, sermayesini toplum menfaatlerini gözetecek şekilde kullanarak tarafsız ve bağımsız hizmet anlayışı ile tüm paydaşların memnuniyetini en üst noktaya taşımayı kendine görev edinmiştir.
misyon
vizyon
Vizyonumuz
Standart Kontrol ve Test Hizmetleri, test faaliyetleri kapsamında hizmet alan firmaların araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları testleri, ulusal ve uluslararası standart metotlara uygun olarak son teknolojiye uyumlu yöntemlerle gerçekleştirebilmek, eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanları, altyapısı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip bir laboratuvar olmak hedefindedir.
Değerlerimiz

  • Kalite odaklılık ve kaliteli hizmet anlayışı
  • Bilimsel ve etik yaklaşım
  • Teknolojik gelişmelere uyumluluk
  • Ekip ruhu, topluma ve çevreye karşı sorumluluk
  • Sağlıklı ve doğru iletişim

deger
STSM0821
Kalite Politikamız

Standart Kontrol ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. olarak,

❖Çevresel Test, EMI/EMC ve ATP Tip Test Laboratuvarlarımız kapsamında ulusal ve/veya uluslararası standartları referans alarak, izlenebilirliği sağlanabilen yüksek teknolojiye sahip test donanımlarımız ve test hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarını kavramış, dokümantasyona hâkim, iyi bir meslekî ve teknik uygulama kapasitesine sahip uzman, nitelikli ve güvenilir personel ile hizmet vermeyi,

❖Çalışmalarımızı doğru mesleki uygulama şartlarını sağlayarak; yasal şartlar çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalarak gerçekleştirmeyi,

❖  Test sonuçlarının her türlü iç ve dış baskıdan uzak tutularak, objektif deliller ile desteklenmiş ve hiçbir çıkar odağına hizmet etmeden yalın haliyle değerlendirilmesinin sağlanmasını,

❖  TS EN ISO / IEC 17025 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve gelişimini sağlamayı,

❖  Personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için gerekli kaynakları ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı,

❖  Tüm paydaşların kaliteli hizmete ulaşma konusundaki beklentilerini karşılamaya odaklanarak, Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımızca benimsenip uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ederiz.