hakkimizda
Hakkımızda
2017 yılında kurulan Standart Kontrol ve Test Hizmetleri, askeri alanda yapılan MIL-STD 461, MIL-STD 810 ve MIL-STD 1275 testlerini 2000 m²lik test alanında gerçekleştirmektedir. Tüm yatırım Ankara Anadolu OSB’de bulunmaktadır. Çevre, şok titreşimi ve EMI / EMC test altyapısı ile askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistemleri test eder. Çevresel testler, bu ekipmanların yaşam döngüleri boyunca karşılaşabilecekleri doğal çevre koşullarına karşı direncini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Vizyonumuz
Standart Kontrol ve Test Hizmetleri, test faaliyetleri kapsamında hizmet alan firmaların araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları testleri, ulusal ve uluslararası standart metotlara uygun olarak son teknolojiye uyumlu yöntemlerle gerçekleştirebilmek, eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanları, altyapısı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip bir laboratuvar olmak hedefindedir.
vizyon
misyon
Misyonumuz
Standart Kontrol ve Test Hizmetleri yüksek teknolojiye sahip test donanımları ve uzman personeli ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmak ve ülkemizde sektörünün öncü test merkezlerinden birisi olmak amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Bu doğrultuda; bünyesinde yer alan test laboratuvarlarında görev alan kaliteli insan gücünün sürekli gelişimi için etkin bir çalışma ortamı yaratmayı, sermayesini toplum menfaatlerini gözetecek şekilde kullanarak tarafsız ve bağımsız hizmet anlayışı ile tüm paydaşların memnuniyetini en üst noktaya taşımayı kendine görev edinmiştir.
Değerlerimiz

  • Kalite odaklılık ve kaliteli hizmet anlayışı
  • Bilimsel ve etik yaklaşım
  • Teknolojik gelişmelere uyumluluk
  • Ekip ruhu, topluma ve çevreye karşı sorumluluk
  • Sağlıklı ve doğru iletişim

deger
863
Kalite Politikamız

Standart Kontrol ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. olarak,

❖Çevresel Test, EMI/EMC ve ATP Tip Test Laboratuvarlarımız kapsamında ulusal ve/veya uluslararası standartları referans alarak, izlenebilirliği sağlanabilen yüksek teknolojiye sahip test donanımlarımız ve test hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarını kavramış, dokümantasyona hâkim, iyi bir meslekî ve teknik uygulama kapasitesine sahip uzman, nitelikli ve güvenilir personel ile hizmet vermeyi,

❖Çalışmalarımızı doğru mesleki uygulama şartlarını sağlayarak; yasal şartlar çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalarak gerçekleştirmeyi,

❖  Test sonuçlarının her türlü iç ve dış baskıdan uzak tutularak, objektif deliller ile desteklenmiş ve hiçbir çıkar odağına hizmet etmeden yalın haliyle değerlendirilmesinin sağlanmasını,

❖  TS EN ISO / IEC 17025 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve gelişimini sağlamayı,

❖  Personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için gerekli kaynakları ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı,

❖  Tüm paydaşların kaliteli hizmete ulaşma konusundaki beklentilerini karşılamaya odaklanarak, Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımızca benimsenip uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ederiz.